Mój sąsiad jest pisarzem

RADKÓW/WAMBIERZYCE/ŚCINAWKA DOLNA/ŚCINAWKA ŚREDNIA: W związku z realizowanym obecnie przez naszą bibliotekę projektem, nasi bibliotekarze przeprowadzali lekcje biblioteczne, wprowadzające w jego tematykę. Dotyczyły one dolnośląskich pisarzy. Adresatami tych spotkań byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Poprzez działania aktywizujące uczestnicy zapoznali się z nazwiskami autorów mieszkających na terenie naszego województwa. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę, pisały krótkie notki biograficzne. Mogli się również poczuć jak prawdziwi pisarze, układając własne opowiadania, korzystając z tytułów rozdziałów książek dolnośląskich pisarzy. Powstały zabawne historie, których treści wszyscy wysłuchali z zaciekawieniem.


Radków (04. 06. 2018)


Ścinawka Dolna (23. 05. 2018)


Ścinawka Średnia (06. 06. 2018)


Wambierzyce (03. 06. 2018)


Lekcje biblioteczne zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera jako działanie projektu „Mój sąsiad jest pisarzem. Poznajemy literatów z Dolnego Śląska” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Partnerstwo dla książki”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.