Mój sąsiad jest pisarzem

RADKÓW/WAMBIERZYCE/ŚCINAWKA DOLNA/ŚCINAWKA ŚREDNIA: W związku z realizowanym obecnie przez naszą bibliotekę projektem, nasi bibliotekarze przeprowadzali lekcje biblioteczne, wprowadzające w jego tematykę. Dotyczyły one dolnośląskich pisarzy. Adresatami tych spotkań byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Poprzez działania aktywizujące uczestnicy zapoznali się z nazwiskami autorów mieszkających na terenie naszego województwa. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę, pisały krótkie notki biograficzne. Mogli się również poczuć jak prawdziwi pisarze, układając własne opowiadania, korzystając z tytułów rozdziałów książek dolnośląskich pisarzy. Powstały zabawne historie, których treści wszyscy wysłuchali z zaciekawieniem.


Radków (04. 06. 2018)

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


Ścinawka Dolna (23. 05. 2018)

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


Ścinawka Średnia (06. 06. 2018)

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


Wambierzyce (03. 06. 2018)

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


Lekcje biblioteczne zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera jako działanie projektu „Mój sąsiad jest pisarzem. Poznajemy literatów z Dolnego Śląska” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Partnerstwo dla książki”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.