STREFĘ KREACJI uważamy za oficjalnie otwartą!

WAMBIERZYCE: Nasza nowa Filia nr 1 już otwarta! W zimowej scenerii, tuż po pierwszym śniegu, wstęga przecięta, lokal poświęcony przez ojca Alberta Krzywańskiego, oficjalne otwarcie „dokonane”, przepyszny tort (upieczony przez Ewę Kuczyńską) zjedzony. A wszystko to w poniedziałek 19 listopada br. Nowa nazwa filii to STREFA KREACJI, oficjalne kolory – szary, beżowy, biały i zielony, a traficie do niej rozglądając się za zielonym neonem „Biblioteka”. Kto jeszcze nie był – niech nie zwleka, filia na każdego czeka!

Bardzo wszystkim gościom dziękujemy za obecność na otwarciu, Alicji Strug, Julicie Zajaczkowskiej, Wiktorii Kopacz i Dagmarze Urbanek – uczennicom wambierzyckiej szkoły podstawowej za program artystyczny, a naszemu bibliotecznemu zespołowi PRAISE FOR LORD „tło muzyczne” na żywo. Szczególnie dziękujemy  prezenty (sic!) i niezwykle miłe słowa na temat naszego „dzieła” Monice Wielichowskiej (Poseł na Sejm RP),  Aleksandrowi Szwedowi (Senator RP), Andrzejowi Tywsowi (dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu), Renacie Słonik i Izabeli Drapale (Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu), Marcie Zilbert i Klaudii Lutosławskiej-Nowak (dyrektor i zastępca dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku), Urszuli Poźniak (Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda), Annie Nowak i Aleksandrze Mendrychowskiej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna), Danucie Pawlickiej (Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków), Markowi Kusiakiewiczowi (dyrektor GCKSiT w Radkowie), Krzysztofowi Janickiemu (radnemu Rady Miejskiej w Radkowie), Czesławie Jarzyńskiej (TPD w Radkowie) oraz Mateuszowi Traczowi (właściciel firmy, która remont koncertowo wykonała).


Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


STREFA KREACJI Remont i wyposażenie Filii nr 1 w Wambierzycach
(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020,
umowa nr r 162/17/IB/IK z dnia 14-09-2017).
Wkład własny – dotacja celowa z budżetu Gminy Radków.