Łączy nas pamięć…

RADKÓW: 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Trwało do połowy maja 1943 roku.

Symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 r. stał się żonkil – dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, który co roku składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania.