Bo na naukę NIGDY ie jest za późno!

RADKÓW/WAMBIERZYCE: Z końcem czerwca rozpoczęliśmy w naszych dwóch bibliotekach kursy komputerowe dla  seniorów. Organizujemy je wspólnie z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania/Wrocławia  w ramach projektu „E-Senior”. Program  rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

Uczestnicy kursu (dwie grupy w Wambierzycach i jedna w Radkowie) uczą się obsługi komputera bardzo pilnie i z zaangażowaniem. Kurs potrwa do jesieni a na jego zakończenie uczestnicy otrzymają na własność tablety.

Bo na naukę nigdy nie jest za późno!