Narodowe Czytanie 2019 – zapraszamy do Wambierzyc!

Zanim jazzowo zanuci nam Ella,
spójrzmy łaskawie na polskie nowele.
Panie, Panowie, Panowie, Panie,
w Wambierzycach zabrzmi Narodowe Czytanie!