Radkowskie obchody Święta Niepodległości. ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody święta Niepodległości – 11 Listopada w Radkowie, które składać się będą z dwóch odsłon – muzycznej i artystycznej.

Rozpoczniemy – jak rokrocznie – koncertem chóralnym w kościele św. Doroty w Radkowie, który rozpocznie się o godz. 15.00. Wystąpią:

RODZINNY ZESPÓŁ KAMERALNY z Tłumaczowa, który założony został w 2018 roku na potrzeby V Sudeckich Dni Muzyki Chóralnej w Tłumaczowie/Wambierzycach. Skupia członków rodziny inicjatorki jego powstania pani Renaty Klechy-Kozik a jego członkowie należą do różnych chórów. Tam pracując szlifują swoje umiejętności muzyczne.

 

 

 

 

Chór GLORIA SALVATORI istnieje i działa od wielu lat przy parafii Najświętszego Zbawiciela na Wojszycach we Wrocławiu. Większość osób śpiewających w tym zespole ma za sobą wiele lat aktywności chóralnej. Obecny Skład chóru ukształtował się przed pięciu laty. Tworzą go głównie chórzyści z dwóch parafii: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Ołtaszyna i Najświętszego Zbawiciela z Wojszyc, jak również osoby z innych parafii. Od trzech lat kierownikiem artystycznym chóru Gloria Salvatori jest Pani Marta Moczulska, która przejęła tę rolę po Panu Ireneuszu Kusiu. Wcześniej kierownictwo artystyczne chóru sprawował Pan Władysław Sobula. Prezentowany repertuar jakim chór dysponuje obejmuje głównie utwory religijne z rożnych epok i stylów – Musica Sacra.

Chór Kameralny OSTINATO działający przy Radzie Osiedla Ołbin we Wrocławiu od samego początku prowadzony jest przez Lilianę Jędrzejczak, absolwentkę Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Zespół powstał w listopadzie 2011 roku z inicjatywy dawnych członków Chóru Politechniki Wrocławskiej, którzy obecnie stanowią część zespołu. Chór sporo koncertuje i stale powiększa swój repertuar, w którego skład wchodzą zarówno utwory muzyki dawnej jak i współczesnej. Na koncertach usłyszeć można utwory religijne, świeckie, dużą część zajmuje folklor polski oraz utwory zebrane z całego świata. W roku 2015 zespół zajął I miejsce na III Regionalnym Przeglądzie Pieśni Chóralnej w Borku Strzelińskim oraz otrzymał tytuł Laureata w XXI Międzygminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Pastorałka” w Ligocie Polskiej.Bezpośrednio po koncercie wszystkich jego uczestników zapraszamy do sali konferencyjnej (przyziemia) radkowskiego Ratusza na pierwszą z planowanego cyklu wystaw i spotkań z Autorami pod nazwą „Poznajmy się nawzajem” prezentujących dorobek artystyczny mieszkańców gminy. Jako pierwszy zaprezentuje swoje malarstwo i szkło: RYSZARD ŚCIEBURA

Urodził się 7 stycznia 1955 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Żarach rozpoczął w 1969 roku naukę w Szkole Przemysłu Szklarskiego w Szczytnej. Od 1997 roku – po przyuczeniu do zawodu grawera szkła wykonuje ten zawód.
Od dziecka jego wielką pasją był: rysowanie, malarstwo i turystyka i tym właśnie pasjom poświęca się do dziś – maluje, rysuje i od 20 lat jest Przewodnikiem Ziemi Kłodzkiej.
Od dwóch lat jest mieszkańcem Radkowa, wcześniej mieszkał w Studziennie gdzie wraz z żoną i dziećmi założył gospodarstwo agroturystyczne „U Helci”