„PorozmawiajMY, proszę!”… o autorytetach!

RADKÓW: „Autorytetami są zwykle osoby, w życiu których nie ma rozdźwięku pomiędzy słowami i czynami, osoby znaczące, które pomogły nam coś zobaczyć, dostrzec pewne wartości, coś zrozumieć, bez których nasza wizja świata byłaby o wiele uboższa.  „

Spotkanie w ramach akcji „PorozmawiajMY, proszę!” z młodzieżą  radkowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odbyło się 14.11.2019 r. w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie.Tematem rozmowy w oparciu o publikację „Nieoczywista układanka polska. Preteksty do myślenia, do rozmowy, do działania. Ponad podziałami, międzypokoleniowo” było zagadnienie ” Autorytety”. Do rozmowy zaprosiliśmy młodzież, która wkrótce wyruszy w dalszą edukacyjną podróż i czeka ją ogrom nowych wyzwań oraz poważne, przemyślane decyzje życiowe, jak niedaleki  wybór szkoły średniej.Otwarta rozmowa o autorytetach w naszym życiu stała się polem do żywej dyskusji i wymiany myśli o wartościach kształtujących nasze charaktery i życie. Uczniowie podczas półtoragodzinnego spotkania dzieli się między sobą przemyśleniami na temat wartości duchowych, osób które podziwiają, które zaznaczyły się na trwałe w ich pamięci, i które wywarły na ich życie wpływ.
Celem głównym naszego spotkania było przedyskutowanie wyborów jakich dokonują młodzi ludzie przy wyborze autorytetów. Także uświadomienie jak ważne są autorytety w życiu człowieka, zwłaszcza młodego, powtarzając za łacińską maksymą : „verba docent, exempla trahunt”(słowa uczą, przykłady pociągają) . „Nikt nie jest samotną wyspą”, każdy żyje wśród ludzi i ci ludzie wpływają na światopogląd i zachowanie.
Autorytet. Wzór. Estyma
Podsumowanie rozmowy skłoniło nas do przemyślenia, to pojęcie jeszcze istnieje w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, płytkie wartości propagowane przed media, internet i tempo życia.
Każdy powinien pracować na to, aby być autorytetem dla samego siebie,ciągle ulepszając siebie i pracując każdego dnia nad jakością swoich wyborów.

Relacja i foto ze spotkania także na naszym profilu fb  TUTAJ