Święto Niepodległości – 11 Listopada 2019

RADKÓW: „(…) A więc naszą wolą niech będzie: Kocham Ojczyznę… Dla niej się wychowuję, Dla niej pracuję. Przejmuję się jej losem. Za nią się modlę. Dla niej cierpię… W jej obronie gotów jestem Oddać życie… Kocham Ojczyznę – Polskę. To jest moja Matka… – Ona, która 123 lata była w grobie, ale w 1918 zmartwychwstała. Tak nam dopomóż Boże!” (Jan Paweł II)
Na nas, Polakach nowego tysiąclecia ciąży obowiązek przekazywania pamięci o wielkich chwilach naszej historii kolejnym rocznikom. Muszą wiedzieć, co w ich życiu powinno być najważniejsze. Szczególnie teraz, w obliczu wyzwań jakie niesie z sobą teraźniejszość. Dlatego w radkowskim kościele – rokrocznie 11 listopada – siedzą obok siebie ci, których skronie przyprószone są siwizną oraz ci, którzy mają po kilkanaście lat. Bo tak należy. Ojczyzna bowiem to pamięć i groby. Tak też było w ostatni poniedziałek świątynia wypełniła się publicznością, dla której z programem pieśni patriotycznych wystąpili:
RODZINNY ZESPÓŁ KAMERALNY z Tłumaczowa, który założony został w 2018 roku na potrzeby V Sudeckich Dni Muzyki Chóralnej w Tłumaczowie/Wambierzycach. Skupia członków rodziny inicjatorki jego powstania pani Renaty Klechy-Kozik a jego członkowie należą do różnych chórów. Tam pracując szlifują swoje umiejętności muzyczne.
ZESPÓŁ KAMERALNY CHÓRU OSTINATO działający przy Radzie Osiedla Ołbin we Wrocławiu. Zespół powstał w listopadzie 2011 roku z inicjatywy dawnych członków Chóru Politechniki Wrocławskiej, którzy obecnie stanowią część zespołu. Chór sporo koncertuje i stale powiększa swój repertuar, w którego skład wchodzą zarówno utwory muzyki dawnej jak i współczesnej.
CHÓR GLORIA SALVATORI, który istnieje i działa od wielu lat przy parafii Najświętszego Zbawiciela na Wojszycach we Wrocławiu. Większość osób śpiewających w tym zespole ma za sobą wiele lat aktywności chóralnej. Obecny Skład chóru ukształtował się przed pięciu laty. Tworzą go głównie chórzyści z dwóch parafii: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Ołtaszyna i Najświętszego Zbawiciela z Wojszyc, jak również osoby z innych parafii. Od trzech lat kierownikiem artystycznym chóru Gloria Salvatori jest Pani Marta Moczulska.
Po koncercie zaprosiliśmy jeszcze wszystkich do Ratusza na krótkie zwiedzanie wystawy. Podobnie jak w zeszłym roku obchody święta niepodległości wzbogaciliśmy wystawą – tym razem zaprezentowaliśmy twórczość Ryszarda Ściebury – grawera, przewodnika – od niedawna mieszkańca Radkowa.