Nowi czytelnicy w Wambierzycach…

WAMBIERZYCE: W czwartek 6 lutego br. w Strefie Kreacji odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelnika biblioteki. Biblioteka to miejsce, które powinno kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie młodzi czytelnicy są mile widziani. Miejscem, które będą chętnie odwiedzać. Głównym celem tej uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie organizowane jest co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza bibliotecznych wydarzeń. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, wykonywały zadania: sprawdziliśmy znajomość alfabetu, układaliśmy książki według alfabetu. Dzieci mogły się poczuć jak bibliotekarze okładali książkę i uzupełniali kartę książki. Dowiedzieli się także, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Zapoznali się z biblioteką jej działami oraz z wypożyczaniem za pomocą komputera. Po wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a bibliotekarka dokonała pasowania książką każdego ucznia. Już jako czytelnicy biblioteki dzieci otrzymały list dla rodziców pt. ,,Dlaczego warto czytać książki? „. Otrzymali pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.