Biblioteczny Konkurs Plastyczny ” Jesienne Dary Natury”

Zapraszamy do udziału w jesiennym konkursie plastycznym!

Wszelkie informacje oraz szczegóły w Bibliotece Głównej lub w Filiach Biblioteki.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DARY NATURY”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych

  – przedszkolaki

  – klasy I – III szkoły podstawowej

  – klasy IV – VIII szkoły podstawowej

 2. Wymogi formalne dotyczące pracy konkursowej:

  – praca samodzielna

  – format pracy A3 lub A 4

  – technika wykonania dowolna (kredki, farby, pastele, wyklejanka itp)

  – na odwrocie praca podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła)

  – każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną, wykonaną przez siebie pracę

 3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora
 4. Przyjmowanie prac na konkurs upływa 16 października 2020 r. (piątek)
 5. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Głównej w Radkowie lub filii bibliotecznych (Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Wambierzyce)
 6. Jury, złożone z pracowników biblioteki, dokona oceny prac według poszczególnych kategorii wiekowych.
 7. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca I, II, III.
 8. Jury zastrzega sobie również możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.