Filmowy Konkurs Mikołajkowy!

 „Nagraj swój list do Świętego Mikołaja”

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 4 grudnia 2020 roku (piątek).

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: promocja@biblioteka-radkow.eu lub dzwonić pod numer telefonu 74 871 21 18.

Oceniając nadesłane nagrania, jury będzie brało pod uwagę ich oryginalny charakter oraz kreatywność autora. Niech wygra najlepszy!:)

Prace oceniane będą w kategoriach:
1. przedszkolaki
2. klasy I-III
3. klasy IV-VIII

Każde nagranie musi posiadać INFORMACJĘ z danymi autora filmu oraz numerem kontaktowym.

Prace prosimy wysyłać za pośrednictwem Messengera: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera lub na maila: promocja@biblioteka-radkow.eu

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż prace konkursowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej organizatorów i wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej biblioteki http://biblioteka-radkow.eu/ oraz na fanpage’u Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane (poprzez stronę www oraz fanpage biblioteki) o terminie i sposobie odbioru nagrody.