„Walentynka dla Biblioteki”

Walentynkowy Konkurs dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z oddziału w Ścinawce Dolnej.

REGULAMIN KONKURSU „Walentynka dla Biblioteki”

Organizatorem Konkursu jest filia nr 2 w Ścinawce Dolnej

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z oddziału w Ścinawce Dolnej
2. Wymogi formalne dotyczące pracy konkursowej:
– praca samodzielna
– format i technika pracy dowolny
– technika wykonania dowolna, liczy się pomysł, kreatywność oraz oryginalne wykonanie (gra, komiks, pacynka, wiersz etc.)
– na odwrocie praca podpisana (imię i nazwisko autora)
– każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną, wykonaną przez siebie pracę
3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora
4. Przyjmowanie prac na konkurs upływa 15 lutego 2021 r.
5. Prace należy dostarczyć do filii nr 2 w Ścinawce Dolnej
6. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby nagród i wyróżnień

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem konkursu.

Filia nr 2 w Ścinawce Dolnej: tel. +48 74/873 61 57