Pamiętamy…

ŚCINAWKA DOLNA: 30 maja 2021 minęła kolejna rocznica bohaterskiej śmierci trzech młodych żołnierzy Sudeckiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza. Utonęli oni, ratując dziewczynkę, podczas powodzi, która nawiedziła Ścinawkę Dolną w 1965 roku. W miejscu tego tragicznego wydarzenia postawiono obelisk, w który wmurowano tablicę z nazwiskami tych żołnierzy.

Pomimo upływu lat, pamięć o tej smutnej historii przetrwała i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie wśród lokalnej społeczności. Również nasza biblioteka postanowiła zadbać o to miejsce pamięci, sprzątając i sadząc przy pomniku kwiaty.