Święto kwiatów w Wambierzycach

WAMBIERZYCE: W niedzielę, 15 sierpnia, na schodach wambierzyckiej Bazyliki, odbył się Transgraniczny miniFestiwal Kwiatów. Był to konkurs na kompozycję z kwiatów, ziół itp. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie dowolnej kompozycji i dostarczenie w odpowiednich godzinach na miejsce imprezy. Szczegóły wydarzenia były podane odpowiednio wcześniej w regulaminie. Prace przyjmowane były w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci (do ukończenia 15 r.ż.) oraz dorośli (od 16 r.ż.). Jednymi z najważniejszych kryteriów oceny konkursowych kompozycji były estetyka oraz oryginalność wykonania. Podczas miniFestiwalu odbywały się profesjonalne warsztaty florystyczne, prowadzone przez Centrum Edukacji Creative z Krakowa. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Jury, oceniające dostarczone na konkurs kompozycje, postanowiło nagrodzić następujące osoby:
KATEGORIA DZIECI
1. miejsce Magdalena Anciuszko
2. miejsce Aleksandra Kuczyńska
3. miejsce Julia Anciuszko
KATEGORIA DOROŚLI
1. miejsce Monika Anciuszko
2. miejsce Teresa Domagała
3. miejsce Anna Maślak
Nagrodę publiczności otrzymała Anna Paździorko.
Zwycięzcy konkursu otrzymali wartościowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe ( sprzęt ogrodniczy w kategorii dorośli oraz gry i drobne upominki w kategorii dzieci).

Wydarzenie było realizowane przez bibliotekę (we współpracy z biblioteką w Broumovie – Czechy) w ramach projektu Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.