Wystawa zdjęć konkursowych w Bibliotece Głównej

RADKÓW: Internetowy Konkurs Fotograficzny 📸🎥 „Figury maryjne na pograniczu polsko-czeskim” zakończony, nagrody wręczone, autorzy zdjęć zadowoleni, my uradowane, że nasze projektowe konkursy cieszą się takim zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy!

Dzięki Wam możemy się realizować!
Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.