Uroczyste zakończenie projektu „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza”

RADKÓW: W Ratnie Górnym 14/01/2022 zakończyliśmy nasz roczny projekt pt. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza”. W towarzystwie przemiłych gości : Burmistrza MiG Radków Jana Bendarczyka, Wicestarosty Broumova, Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Broumovie wraz z pracownikami, Seniorów z Gminy, Dyrektorzy placówek oświaty i kultury wraz z pracownikami. Spotkanie umiliła nam muzyka na żywo w wykonaniu Anny Janickiej (gitara, śpiew). Dla gości przygotowany został również poczęstunek na ciepło i zimno, a podczas spotkania goście otrzymali publikację biblioteczną oraz nasze kalendarze na rok 2022, wydane w ramach zrealizowanego projektu.

Przedstawiłyśmy realizację projektu oraz działania podjęte w jego ramach na przestrzeni roku w formie projekcji multimedialnej. Roku trudnego, gdyż roku w pandemii, ale ostatecznie udało nam sie zrealizować projekt i dowieźć, że chcieć to móc – rezultat: sześć z działań z odbiorcami „na żywo”, pozostałe 2 natomiast  odbyły się w formie
on-line, wydanie publikacji oraz kalendarza.

Dziękujemy serdecznie naszemu partnerowi – pracownikom oraz pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Broumovie Mestska knihovna v Broumově za owocną współpracę i sprawny kontakt, co okazało się niezwykle istotnym elementem w pandemicznym DOBRYM ROKU 🙂 Liczymy na kolejne projekty z takim zespołem!

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji z działań:

 

Mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza”
(nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.