Konkurs plastyczny „BIBLIOTECZNA POCZTÓWKA”

Zapraszamy do udziału w konkursie  ‼️
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BIBLIOTECZNA POCZTÓWKA”
1. Konkurs przeznaczony jest dla: – uczniów klas I– VI Szkoły Podstawowej
2. Wymogi formalne dotyczące pracy konkursowej:
– praca samodzielna
– format pracy A4
– technika wykonania: praca płaska (kredki, farby, pastele, wyklejanka etc.)
– na odwrocie praca podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła)
– każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną, wykonaną przez siebie pracę
3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
4. Przyjmowanie prac na konkurs upływa 28 lutego 2022 r. (poniedziałek)
5. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Głównej w Radkowie lub filii bibliotecznych (Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Wambierzyce)
6. Jury złożone z pracowników biblioteki dokona oceny projektu i wyłoni zwycięską pracę.
7. Jury przyzna nagrody rzeczowe; jury zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
TEMAT:
Tematem konkursu jest pocztówka z ferii przedstawiająca wnętrze dowolnej biblioteki lub budynek dowolnej biblioteki.
UCZESTNICY:
Konkurs oceniany będzie w jednej kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych; klasy 1– 6 .
WARUNKI KONKURSU:
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę.
2. Technika wykonania prac: płaska.
3. Format pocztówki a4.
4. Uczestnik konkursu wykonuje prace, w których może łączyć różne techniki i materiały.
5. Prace przechodzą na własność organizatora.
6. Każda kartka na odwrocie powinna zostać opisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła)
7. Do każdej kartki musi być dołączona karta zgłoszenia stanowiąca załącznik do regulaminu.
8. Projekty należy dostarczyć do Biblioteki Głównej w Radkowie lub wybranej filii bibliotecznej na terenie Gminy Radków.
TERMINY:
1.Termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 lutego 2022r.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja złożona z pracowników Biblioteki. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 3. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonym projektem kartki zostaną opublikowane na stronie http://biblioteka-radkow.eu/ oraz https://www.facebook.com/BibliotekaPublicznaRadkow
5. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.
2. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają Agnieszka Matyszczak oraz Anna Janicka pod nr tel. +48 74/871 21 18