79 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

79 lat temu wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. Było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

Żonkile są symbolem pamięci o powstaniu. Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

#ŁączyNasPamięć