Zakończenie projektu polsko-czeskiego

RADKÓW/WAMBIERZYCE: 15.06 br. zakończyliśmy kolejny projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”
z czeskim partnerem tj. z biblioteką z Polic nad Metują – Knihovna Města Police nad Metují. Uroczystość w Wambierzycach rozpoczęliśmy koncertem tria młodych, uzdolnionych muzyków z terenu naszej gminy, a zakończyliśmy wręczeniem nagród w konkursie literackim.
Z okazji zakończenia projektu wydana została publikacja, w której znalazł się zbiór wszystkich prac konkursowych
i polskich i czeskich, nadesłanych na konkurs literacki pt. „Ponad granicami”. Zaprezentowaliśmy działania projektowe „Polsko-czeskie pogranicze literackie” oraz złożyliśmy podziękowania obecnej pani dyrektor biblioteki z Polic, pani Věra Plachtová oraz Panu Burmistrzowi Janowi Bednarczykowi. Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom, z których dzieci i młodzież były niezwykle zadowolone. 🥳 Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim jego uczestnikom, bibliotece z Polic nad Metują za przemiłą i profesjonalną współpracę, przybyłym gościom za obecność, panu Burmistrzowi za wkład w realizację projektu oraz obecność, a pani Magdzie Kowal za wyśmienity catering.
Po raz kolejny udało nam się zrealizować projekt, który odbywał się w większej części niestety w czasie pandemii
i obostrzeń, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się nam go zrealizować i doprowadzić do końca. Po raz kolejny współpraca z przyjaciółmi z Republiki Czeskiej okazała się niezwykle owocna w pogłębianiu transgranicznych więzi.
Mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002647 pn. „Polsko-czeskie pogranicze literackie” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002647/161) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.🌞