Konkurs fotograficzny „Transgraniczny Radków” rozstrzygnięty

RADKÓW: Konkurs fotograficzny „Transgraniczny Radków” został rozstrzygnięty🥳 📸!!

Spośród wszystkich nadesłanych fotografii jury przyznało (po burzliwych obradach:) nagrody następującym autorom:
w kategorii dorośli:
1 miejsce – Celina Wnęk
2 miejsce – Krzysztof Guzik
3 miejsce – Jolanta Kowal
w kategorii dzieci:
1 miejsce – Wiktoria Jacek
2 miejsce – Natalia Świderska
3 miejsce – Zofia Janicka
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział. ❤
Z wygranymi osobami skontaktujemy się bezpośrednio.
Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym zakończeniu projektu, który planujemy na grudzień tego roku.😀😀
Konkurs Fotograficzny „Transgraniczny Radków” realizowany jest w ramach Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079/221) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice”.