Prapremiera publikacji o Radkowie

RADKÓW: Serdecznie zapraszamy i prezentujemy wyjątkową publikację. Tym razem „nasza” książka, napisana przez Tadeusza Biedę, dotycząca naszej małej ojczyzny, cudowna, arcyciekawa, bardzo atrakcyjna, przepięknie wydana: „Królewska perła Gór Stołowych. Radków na przestrzeni dziejów”.📚📖 Jej premierę planujemy na listopad tego roku, ale już w tę sobotę ta perełka może być Wasza, bowiem jej prapremiera nastąpi podczas sobotniego koncertu chórów w Tłumaczowie

✅podczas którego rozdamy 30 egzemplarzy!
A prezentuje się owa pozycja tak.
Publikacja wydana w związku z realizacją Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 za pośrednictwem Euregionu Glacensis.