Lekcja biblioteczna o Bartoszewskim w Ścinawce Dolnej

ŚCINAWKA DOLNA: Rok 2022- rokiem Władysława Bartoszewskiego w gminie Radków.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego. Z tej okazji nasza biblioteka realizuje cykl lekcji w szkołach z terenu naszej gminy na temat tejże osobistości.
Pani Izabela z filii nr 2 zaprosiła na premierową lekcję biblioteczną klasę szóstą z ZSP w Ścinawce Dolnej. Podczas lekcji młodzież poznała Władysława Bartoszewskiego, jego barwną historię oraz imponujący życiorys. Dodatkowo oglądaliśmy dwa filmy prezentujące najważniejsze informacje z życia Władysława Bartoszewskiego. Spotkanie zakończyliśmy quizem historycznym dotyczącym postaci Bartoszewskiego. 🖊
***
Wielki Człowiek. Polski patriota. Przyjaciel Żydów i Niemców. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej. Historyk i działacz społeczny. Członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Pamięć przymusowego pobytu w Auschwitz skłoniła Bartoszewskiego do wytężonej działalności konspiracyjnej. Przez kilkanaście miesięcy był sekretarzem Zofii Kossak, która zaangażowała go do pomocy przy tworzeniu Rady Pomocy Żydom. Młody Władysław pozostawał w strukturach „Żegoty” przez ponad rok, chociaż – według jego własnych słów – odczuwał przy tym często paraliżujący strach o siebie i bliskich. Silniejsze od strachu okazało się jednak poczucie powinności oraz duma z ratowania wielu ludzkich istnień.
Bartoszewski prowadził też wykłady z historii najnowszej na wielu uczelniach krajowych i europejskich. Ponadto, już w wolnej Polsce, był ambasadorem RP w Austrii oraz (dwukrotnie) ministrem spraw zagranicznych. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku, przeżywszy 93 lata.
Napisał ok. 40 książek, poświęconych najczęściej tematyce polsko-niemieckiej i polsko-żydowskiej. Najbardziej znane spośród nich to m.in.: Ten jest z ojczyzny mojej, 1859 dni Warszawy czy Moja Jerozolima, mój Izrael. Teksty Bartoszewskiego do dzisiaj uchodzą za niezwykle cenne źródło wiedzy na temat okupacji niemieckiej w Polsce.