Sięgamy po słowniki…bo warto!

RADKÓW: 📖📚Co to jest słownik? Jakie są rodzaje i funkcje słowników? Gdzie szukać informacji o pochodzeniu wyrazów? Na te i inne pytania zdobywali wiedzę uczniowie klasy VI ZSP w Radkowie, którzy 21 października przybyli na lekcję biblioteczną do Biblioteki Głównej
w Radkowie. Panie bibliotekarki przedstawiły podstawowe informacje dotyczące tematu lekcji, pokazały dostępne w bibliotece słowniki.📖📚
Po części teoretycznej uczniowie przystąpili do pracy: wyszukiwanie w odpowiednich słownikach znaczeń wyrazów, poprawnej pisowni, synonimów czy też pochodzenia danego wyrazu. Po odnalezieniu właściwej treści w słownikach, dzieci prezentowały informacje. Uczniowie dowiedzieli się, że warto korzystać ze słowników, bo pomagają dbać o poprawność wypowiedzi, wzbogacają zasób słów, a tym samym pomagają w uzyskiwaniu dobrych ocen w szkole 😄.