Wyniki Gminnego Dyktanda

RADKÓW: Uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięli udział w gminnym konkursie ortograficznym, stanowiącym część realizowanego przez naszą bibliotekę projektu „ROK 2022 – Rokiem Władysława Bartoszewskiego”. Składał się on z 2 etapów, a podczas każdego z nich uczestnicy mieli za zadanie poprawnie pod względem ortograficznym napisać dyktowane im fragmenty pochodzące z książek autorstwa Władysława Bartoszewskiego. Do finału, odbywającego się w Bibliotece Głównej w Radkowie, zakwalifikowali się najlepsi uczniowie ze Ścinawki Średniej, Ścinawki Dolnej oraz Wambierzyc. Tytuł Mistrza Ortografii trafił do Antoniego Kisiel ze Ścinawki Dolnej, a tytuł Wicemistrza Ortografii uzyskała uczennica Milena Kutrzuba. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a zwycięzcy oprócz satysfakcji otrzymali nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do ćwiczenia swojej ortografii, ponieważ za rok czekają nas kolejne zmagania ortograficzne i kolejne nagrody. 🙂