Promocja książki w Teplicach n. Metują

RADKÓW: Tym razem podczas Dnia Świętego Marcina, 11 listopada w Teplicach n. Matuji odbyła się kolejna promocja naszej publikacji pt.  „Królewska perła Gór Stołowych. Radków na przestrzeni dziejów”.📚📖

Publikacja wydana w związku z realizacją Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 za pośrednictwem Euregionu Glacensis.