biblioteczna

biblioteka1

Podstawą funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków są działania typowo biblioteczne to znaczy:

* gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych mieszkańców,

CZYLI często kupujemy nowości wydawnicze i dbamy by książki te jak najszybciej opracować, obłożyć folią i oznakować kodem kreskowym,

* udostępniane zbiorów bibliotecznych,

CZYLI oddajemy książki do rąk czytelników (w języku bibliotekarzy książki wtedy „chodzą”)

* prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

CZYLI pożyczamy nasze książki innym bibliotekom dla ich czytelników,

* prowadzenie działalności informacyjnej,

CZYLI odpowiadamy na wszystkie pytania czytelników,

* popularyzacja książki i czytelnictwa,

CZYLI ciągle i niezmiennie opowiadamy o książkach i zachęcamy do czytania,

* współdziałanie z innymi bibliotekami (w tym czeskimi), w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców Miasta i Gminy Radków,

CZYLI nieustannie wymieniamy się doświadczeniami z innymi bibliotekarzami także organizując wspólne imprezy w ramach różnych projektów.W skład Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie wchodzą:

* Biblioteka Główna w Radkowie,
* Filia nr 1 w Wambierzycach,
* Filia nr 2 w Ścinawce Dolnej,
* Filia nr 3 w Ścinawce Górnej,
* „Kraina Wyobraźni” Filia nr 4 w Ścinawce Średniej.

We wszystkich bibliotekach sieci gminnej prowadzimy obsługę czytelników starszych, chorych i niepełnosprawnych w formie dostarczania książek do domu czytelnika (po uprzednim zamówieniu telefonicznym).

Obsługa czytelników i wypożyczeń w naszej bibliotece i jej wszystkich filiach odbywa się poprzez system MAK+ (MakPlus), który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.Każdy czytelnik ma u nas swoją własną plastikową kartę biblioteczną z indywidualnym kodem kreskowym.