Dobry rok – integracja społeczności pogranicza

 

 


Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DR/2021 do pobrania tutaj
PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 1/DR/2021 do pobrania tutaj