Dobry rok – integracja społeczności pogranicza

zapytanie_dobry_rok_transport

 

 


Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DR/2021 (transport) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 10/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DR/2021 (warsztaty Pan Poeta Show) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 9/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DR/2021 (warsztaty literackie) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 8/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DR/2021 (druk plakatów reklamowych działań) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 7/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DR/2021 (tłumaczenia działań) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 6/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DR/2021 (obsługa foto/video) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 5/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DR/2021(warsztaty teatralne) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 4/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DR/2021 (zestaw online) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 3/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DR/2021 (gadżety dla najmłodszych) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 2/DR/2021 do pobrania tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DR/2021 (wydruk fotografii) do pobrania tutaj

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY NR 1/DR/2021 do pobrania tutaj