jak korzystać z biblioteki

zapisy1

J a k   s i ę   z a p i s a ć   i   k o r z y s t a ć   z   b i b l i o t e k i?

D O R O Ś L I

⇒ w dowolnej placówce okazują się dokumentem potwierdzającym tożsamość,

⇒ zapoznają się z regulaminem korzystania z biblioteki,

podpisują zobowiązanie do przestrzegania zasad korzystania z biblioteki,

odbierają bezpłatną kartę z indywidualnym kodem kreskowym,

na podstawie karty korzystają z księgozbiorów wszystkich placówek w Gminie Radków,

w każdej z placówek mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek,

czas wypożyczenia – jeden miesiąc (także lektury szkolne),

termin wypożyczenia książek można przedłużyć osobiście, e-mailem lub telefonicznie.


D Z I E C I
(bez ograniczeń wiekowych bo nikt nie jest za mały na bibliotekę)

zapoznają się z regulaminem korzystania z biblioteki
(jeśli już potrafią czytać, jeśli nie potrafią robi to rodzic/opiekun),

podpisują zobowiązanie do przestrzegania zasad korzystania z biblioteki
(jeśli już potrafią pisać, jeśli nie potrafią robi to rodzic/opiekun),

w przypadku zapisywania się dziecka zawsze konieczny jest podpis osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko,
a tym samym za wypełnienie jego zobowiązań w stosunku do biblioteki

odbierają bezpłatną kartę z indywidualnym kodem kreskowym,

na podstawie karty korzystają z księgozbiorów wszystkich placówek w Gminie Radków,

w każdej z placówek mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek,

czas wypożyczenia – jeden miesiąc (także lektury szkolne),

termin wypożyczenia książek można przedłużyć osobiście, e-mailem lub telefonicznie.


Obsługa czytelników i wypożyczeń w naszej bibliotece i jej wszystkich filiach odbywa się poprzez system MAK+ (MakPlus), który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 862 bibliotekach w całej Polsce, w tym:

  • w 776 bibliotekach głównych ( a w tym w Radkowie 🙂 )
  • w 1 086 filiach (a w tym w Wambierzycach, Ścinawce Dolnej, Ścinawce Górnej i Ścinawce Średniej 🙂 )