współpraca transgraniczna, projekty

transgraniczna1

                           2014

Źródło finansowania

Nazwa dofinansowanego projektu

i jego charakter

Rodzaj wsparcia
Fundacja ORANGE DLA BIBLIOTEK Pokrycie kosztów edukacji, popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu, a w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej biblioteki i jej filiach Finansowe 4.606,15 zł
Darowizna prywatna od czytelnika Na działalność (zakup książek) Finansowe 250,00 zł
Biblioteka Narodowa
– priorytet 1
Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek
Finansowe 9.000,00 zł
Biblioteka Narodowa
– priorytet 2
Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych zgodnie
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych
Finansowe 6.000,00 zł
Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Galcensis (fundusze UE) Rezerwa budżetu państwa na projekt nr umowy nr PL.3.22/3.3.02/12.03495/228 „Muzyka nie ma granic” Finansowe 1 886,99 zł
Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Galcensis (fundusze UE) Refundacja z EFRR na projekt nr umowy PL.3.22/3.3.02/12.03495/228 „Muzyka nie ma granic” Finansowe 15 787,56 zł
Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Czarodziejski świat dźwięków” jako działania aktywizacyjne dzieci
z grup marginalizowanych i zagrożonych

Finansowe 2.975 zł
Firmy z terenu gminy Radków Realizacja „Festiwalu Kwiatów” – konkursu kompozycji z kwiatów lub ziół w ramach cyklu koncertów „Cztery pory roku” – LATO Nagrody rzeczowe o ogólnej wartości 2.000 zł