Hej kolęda…

RADKÓW: W ostatnią niedzielę tego roku (27 grudnia) zaprosiliśmy mieszkańców Radkowa na ostatni z tradycyjnego już cyklu koncertów organizowanych przez bibliotekę pod wspólna nazwą „Cztery pory roku”. „Hej kolęda…” to zimowy koncert, w programie którego znalazło się kilkanaście kolęd i pastorałek wykonanych w krótkich prezentacjach przez wspaniałe chóry i zespoły. Także publiczność zachęciliśmy gorąco do śpiewania z wykonawcami bowiem kolędowanie ma wówczas swą siłę i moc gdy jest wspólne. Wykonawcami tegorocznego koncertu byli:

* chór LAUDATE DOMINUM pod dyrekcją Renaty Kozik. Chór powstał w 2012 r. przy parafii Włodowice i Filii w Tłumaczowie. Jego repertuar obejmuje przede wszystkim pieśni kościelne, liturgiczne i kolędy. Część tego repertuaru jest wykonywana po łacinie. W chórze śpiewa ponad 20 osób, w tym znaczna część to dzieci i młodzież

* chór CANTATE DOMINO czyli Śpiewajcie Panu. Tę nazwę nadał chórowi występującemu pod dyrekcją Piotra Bałandy z Nowej Rudy ks. Ryszard Szkoła podczas festiwalu im. Ignaza Reimanna w 2005 roku w Wambierzycach. Jednak ten noworudzki chór rozpoczął swoją działalność równo dziesięć lat wcześniej bo w 1995 roku. Pierwszym prowadzącym był ks. Piotr Śmigielski. W repertuarze posiadają kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta, Franza Schuberta, Gulio Cacciniego, Thomasa Luisa de Victoria i wielu innych wybitnych kompozytorów europejskich. Chętnie sięgają także po współczesne kompozycje związane z dominikańskim ośrodkiem liturgicznym, m. in. Pawła Bębenka, Piotra Pałki, Mateusza Pospieszalskiego czy Huberta Kowalskiego.

* Chór CANTUS, który powstał we wrześniu 1995 roku z inicjatywy Stanisława Paluszka – dyrygenta i kierownika artystycznego. Chór wykonuje muzykę sakralną, dawną, gospel, negro spirituals, klasyczną, ludową, współczesną oraz kompozycje własne. W swojej już dwudziestoletniej działalności koncertował w kraju i za granicą a ponadto jest współgospodarzem Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach, na którym co roku prezentuje między innymi dorobek kompozytora. Chór bardzo aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym gminy Radków oraz powiatu kłodzkiego.

* Ludowy Zespół „Katarzynki”, który powstał w 2004 roku w Ścinawce Górnej z inicjatywy pani Katarzyny Jarosz (to na Jej cześć w przyjął nazwę „Katarzynki”). W swej działalności zespół może pochwalić się bogatym i bardzo szerokim repertuarem. Znajdziemy w nim pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, kościelne czy też utwory folklorystyczne. W swojej twórczości ,,Katarzynki” upodobały sobie zwłaszcza folklor ziemi sądeckiej, co podkreślają nie tylko poprzez wykonywanie utworów wywodzących się z tego regionu, ale także poprzez strój wzorowany na oryginalnych strojach górali sądeckich.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta