VII Prezentacje Gminnych Zespołów Muzycznych

RADKÓW: Muzyka – to jest wyłom, przez który dusza jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka – to córa wszystkich muz. (Stefan Żeromski)
Prezentacje Gminnych Zespołów Kultywujących Tradycje Muzyczne to coroczna impreza (w tym roku siódma edycja), podczas której Burmistrz składa członkom zespołów podziękowanie za artystyczne zaangażowanie i wkład w muzyczny rozwój naszej „Małej Ojczyzny” oraz za owocną współpracę na rzecz promocji Gminy Radków w 2015 roku.
W ostatni karnawałowy piątek (5 lutego br.) w sali widowiskowej GCKSiT na nasze zaproszenie przybyli:
* chór CANTUS pod dyr. Stanisława Paluszka, działający przy bazylice wambierzyckiej od 1995 roku,
* parafialny chór LAUDATE DOMINUM pod dyr. Renaty Klechy-Kozik, działający od 2010 roku przy parafii Włodowice i jej filii w Tłumaczowie,
* zespół ludowy TŁUMACZOWIANIE pod kier. Marii Kraus, działający w Tłumaczowie od 2003 roku,
* zespół ludowy ŚCINAWIANKI pod kier. Zofii Karpiel, działający w Ścinawce Średniej od 2008 roku,
* ludowy zespół KATARZYNKI pod kier. Stanisława Burego, działający w Ścinawce Górnej od 1994 roku,
* kapela góralska HARNAŚ z Radkowa,
* ORKIESTRA DĘTA z Wambierzyc,
oraz najmłodszy z zespołów, biorący udział w prezentacjach (z wielka tremą!) po raz pierwszy:
* TERCET NIEKONIECZNIE GERIATRYCZNY I NIE TYLKO…, który powstał w marcu 2015 roku w Wambierzycach, a występuje w składzie: Anna Kman, Wanda Wójcik, Ludmiła Zaremba, Marek Chrzan, Krzysztof Janicki i Andrzej Koziarski.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta