Ortografia jest OK!

WAMBIERZYCE: Do zmagań ortograficznych 11 maja 2016 roku stanęło siedmiu uczniów z klasy IV- przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Wambierzycach. W realizację tego przedsięwzięcia włączają się nauczyciele poloniści uczący w szkole wcześniej przygotowując uczniów oraz również po to, by atmosfera sprzyjała nie tylko duchowi rywalizacji, ale i propagowała ideę sprawnego posługiwania się arcytrudną dyscypliną, jaką jest ortografia. Konkurs odbywający się w bibliotece składał się z dwóch etapów:

I etap – dyktando ortograficzne, dyktowane przez bibliotekarkę,

II etap – test ortograficzny składający się z 9 zadań, w którym znalazła się krzyżówka ortograficzna, wpisanie tytułów książek i czasopism wielką lub małą literą, dopisać przeczenie ,,nie” łącznie lub rozdzielnie zagania z wpisanie w luki:h, ch, rz, ż, sz i inne.

Sumowano ilość punktów z dyktanda oraz z testu co dało łączną ilość punktów i wyłoniło zwycięzcę konkursu.

Natomiast w piątek 13 maja 2016 roku po sprawdzeniu poprawności napisania dyktand oraz testu ortograficznego wręczono nagrody oraz dyplomy zwycięzcom Konkursu Ortograficznego. Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii otrzymała uczennica Weronika Jurek z klasy czwartej zajmując pierwsze miejsce. Małym Mistrzem Ortografii został uczeń Bartek Kutrzuba- drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce zajęła Roksana Styrczula.

Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wierzymy, że uczestnicy będą nadal zainteresowani poznawaniem piękna języka polskiego i podejmowaniem wyzwań związanych ze zgłębianiem tajników ortografii.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta