Tropem Leona Estreichera

RADKÓW: W poniedziałek 6 czerwca br. odbył się XV Gminny Konkurs „Gmina Radków – nasza mała ojczyzna 2016” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Celem konkursu było poznawanie przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kultury, historii i zabytków swego najbliższego otoczenia, rozwijanie twórczej postawy uczniów zainspirowanej własnym regionem, promowanie swojego środowiska na zewnątrz. Dzisiejszy konkurs nosił tytuł „Tropem Leona Estreichera po gminie Radków”. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Radków. Uczniowie uczestniczyli w grze terenowej obejmującej miejscowość Radków wykonując zadania o tematyce związanej z walorami krajobrazowymi i historycznymi gminy Radków oraz postacią Leona Estreichera, lekarza, bibliofila i społecznika, wieloletniego mieszkańca Radkowa. Wszyscy uczniowie wykonali swoje zadania z wielkim zaangażowaniem i uzyskali następujące miejsca:
SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce –  SP Ścinawka Dolna,
II miejsce – SP Radków,
III miejsce SP Ścinawka Średnia,
IV miejsce – SP Wambierzyce.
GIMNAZJA
I miejsce – Gimnazjum Radków1,
II miejsce – Gimnazjum Ścinawka Średnia,
III miejsce – Gimnazjum Radków2.
Na koniec wręczono zwycięzcom nagrody, które ufundował Urząd Miasta i Gminy Radków oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta