Wolna i niepodległa!

RADKÓW:  Przez 123 lata, gdy Polska nie figurowała na mapie świata, naród nasz nie dał się zniewolić. Każde kolejne pokolenia zrywały się do powstańczych walk. Walczyli i umierali ze słowami na ustach „Polska będzie wolna!”. Walczyli na polach bitew, walczyli w różnych formacjach, na różne sposoby. Walczyli też w dyplomatycznych salonach – wszyscy cały czas mając w sercach nadzieję na wolną Polskę. Marzenia kilkudziesięciu pokoleń polskich Patriotów spełniły się 11 Listopada 1918 roku. 99 lat temu. Podobnie jak w poprzednich latach – w sobotę 11 listopada br. o godz. 15 zgromadziliśmy się w radkowskiej świątyni, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę. Jako pierwszy wystąpi Chór „Cantare”, który został założony w 2011 roku przy UTW w Nowej Rudzie. Chór, który ma w repertuarze m.in. utwory – ludowe, okazjonalne, patriotyczne, kościelne, kolędy występował już podczas spotkań uniwersytetu oraz w okolicznych gminach podczas uroczystości o rożnym charakterze. „Cantare” ma także za sobą udział w przeglądach chórów we Wrocławiu, Świdnicy, Głuchołazach, Tłumaczowie. Członkowie chóru to osoby bardzo zaangażowane, kochające śpiew i muzykę. Opiekunem chóru jest Mirosław Kozik, dyrygentem Renata Klecha-Kozik. Podczas wczorajszego występu usłyszeliśmy utwory: Łączko, łączko, O Panie, któryś jest na niebie, Rota, Bywaj dziewczę zdrowe oraz Jedzie, jedzie na kasztance.
Od śpiewu chórów odeszliśmy na chwilę do dźwięków akordeonu. W zeszłym roku w Suszynie powstał bowiem duet akordeonowy KUBAR w składzie: Jakub Syryca – uczeń szkoły podstawowej i Bartłomiej Syryca uczęszczający do Liceum Alternatywnego w Kłodzku. KUBAR to autorski projekt muzyczno-edukacyjny, wspierany przez gminę Radków, a którego opiekunem jest Zygmunt Szkretka. Gra na akordeonie to dla tych młodych wykonawców radość, pasja i wspólna zabawa a podczas sobotniego koncertu – z sukcesem zapraszając publiczność do wspólnego śpiewania – zaprezentowali nieco już zapomniane utwory kresowe i patriotyczne – niektóre nawet o charakterze rozrywkowym: Polka strzelecka (lwowska melodia „husia siusia”), Marsz Polonia, Jak długo na Wawelu, Krakowska wiązanka patriotyczna, Legiony oraz Żeby polska.
Ostatni koncertowy występ należał do gości z Wrocławia – Chór „Apasjonata” działający w ramach UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, który swą historię tworzy od 2009 roku. Od początku swojej działalności zespół bierze czynny udział w uroczystościach na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w szczególności w wydarzeniach związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Chór występuje także poza macierzystą uczelnią uczestnicząc w licznych wydarzeniach artystycznych organizowanych na Dolnym Śląsku. Ważnymi wydarzeniami dla „Apasjonaty” był m.in. udział w koncercie w ramach 47. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu podczas Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej czy na koncercie w ramach organizowanych we Wrocławiu Światowych Dni Muzyki w 2014 roku. „Apasjonata” ma na koncie niezliczone nagrody na przeglądach i festiwalach chóralnych, a my z ich bogatego repertuaru usłyszeliśmy: Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Za Niemen hen precz, Legiony, Bywaj dziewczę zdrowe, Piechota, Rozkwitały pąki białych róż, Ej dziewczyno, Deszcz jesienny deszcz oraz Serce w plecaku. Jako niespodziankę dla licznej i rozśpiewanej publiczności chóry z Wrocławia i Nowej Rudy wykonały wspólnie utwór Wojenko, wojenko.
Całość koncertu otworzyła i zamknęła nasza nieoceniona Orkiestra Dęta z Wambierzyc – nadając mu jeszcze bardziej podniosły charakter.


Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta