Wybór wykonawcy remontu

STREFA KREACJI Remont i wyposażenie Filii nr 1 w Wambierzycach
(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020,
umowa nr r 162/17/IB/IK z dnia 14-09-2017)

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTdo pobrania tutaj