Konkurs powiatowy „Moje Wambierzyce”

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


RADKÓW: Kilka dni temu wysłaliśmy do wszystkich w powiecie szkół podstawowych zaproszenie i regulamin  konkursu plastycznego „Moje Wambierzyce”. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera oraz Gmina Radków. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria 1 – klasy I – III, kategoria 2 – klasy IV – VII. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

Wymagania:

  • wykonanie pracy plastycznej obrazującej Wambierzyce
  • praca wykonana w formacie A3
  • technika wykonania dowolna (z wyłączeniem prac przestrzennych)
  • praca wykonana samodzielnie, podpisana na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu oraz e-mail do kontaktu)

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE.

Dodatkowo, z wybranych prac zostanie utworzona wystawa prac w krużgankach Bazyliki Wambierzyckiej. Wystawa, która stanowić będzie jedno z licznych działań w ramach obchodów 800-lecia Wambierzyc będzie czynna przez miesiąc i dostępna do zwiedzania dla mieszkańców oraz turystów.

Termin oddania prac upływa z dniem 27 kwietnia 2018 (piątek), (decyduje data faktycznego wpływu pracy do Organizatora).

ZAPRASZAMY!!!