Przed spotkaniem autorskim…

RADKÓW: W dniach 9 i 11 kwietnia uczniowie klas drugiej i trzeciej gimnazjum z radkowskiej szkoły uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych mających na celu wprowadzenie w tematykę twórczości Ewy Nowak, autorki felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Na wstępie bibliotekarka przeprowadziła krótką rozmowę na temat autorów piszących książki dla dzieci i młodzieży a gimnazjaliści wymieniali znane im tytuły takich książek. Uczniowie, obecni na lekcjach bibliotecznych stworzyli, na podstawie przedstawionych im materiałów, krótką notkę biograficzną Ewy Nowak, zapoznali się z dostępnymi w naszej bibliotece jej książkami. Następnie na podstawie tych książek,wybierając po jednym zdaniu z każdej, gimnazjaliści tworzyli własne opowiadanie. Aby jak najlepiej przygotować się do spotkania z pisarką, na zakończenie zajęć uczniowie zapisali na kartkach pytania, jakie chcieli by jej zadać na spotkaniu autorskim. Spotkanie autorskie z Ewą Nowak odbędzie się wkrótce w radkowskiej bibliotece.


Klasa II gimnazjum (09. 04. 2018)

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


Klasa III gimnazjum (11. 04. 2018)

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta