Wybrzmiały VI Sudeckie Dni Muzyki Chóralnej 2019!

TŁUMACZÓW/WAMBIERZYCE: Pierwszy weekend października minął nam pod znakiem 6. Sudeckich Dni Muzyki Chóralnej Tłumaczów/Wambierzyce. Wydarzenie to może być realizowane dzięki wsparciu finansowemu dwóch instytucji: Starostwa Powiatowego w Kłodzku ze Starostą Maciejem Awiżeniem na czele oraz Gminy Radków z Burmistrzem Janem Bednarczykiem na czele. Patronat honorowy nad wydarzeniem – jak co roku – objął Biskup Ignacy Dec; w koncercie głównym natomiast – również jak co roku – udział wziął Biskup Adam Bałabuch.

W sobotę w tłumaczowskim kościele wystąpiło pięć chórów prezentując arcyciekawe programy (m.in. kancjonały staniąteckie XVII w.; hymn brewiarzowy Oto jest dzień do muzyki Andre Gouzesa, w opracowaniu Jacka Gałuszki; psalm 98 Cała ziemio, wołaj do muzyki Dawida Kusza:

  • Chór CANTABO DOMINUM z Nowej Rudy – Słupca pod dyrekcją Daniela Kopcia,
  • Chór GLORIA SALVATORI pod dyrekcją Marty Moczulskiej przy parafii Najświętszego Zbawiciela na Wojszycach we Wrocławiu,
  • Chór HRON z czeskiego Nachodu pod dyrekcją Vlastimila Cejpa,
  • Jednorodny żeński chór Canzona z Olesznej pod dyrekcją Pauliny Pycki, oraz
  • Chór Parafialny LAUDATE DOMINUM z Tłumaczowa/Włodowic pod dyrekcją Renaty Klechy-Kozik.

Na finał muzycy zaplanowali wspólne wykonanie WSZYSTKICH CHÓRÓW pod dyr. Natalii Lewandowskiej, z towarzyszeniem Kwartetu smyczkowego pod dyr. Aleksandry Biedy antyfony Witaj, niebios Królowo do muzyki Jakuba Tomalaka. Wersję dla kwartetu opracowała Natalia Lewandowska.

W niedzielę w Bazylice Wambierzyckiej po mszy o godz. 11.00 z recitalem wystąpił Chór Parafialny LAUDATE DOMINUM z Tłumaczowa/Włodowic pod dyrekcją Renaty Klechy-Kozik.


TŁUMACZÓW (sobota 05-10-2019)


WAMBIERZYCE (niedziela 06-10-2019)