Konkurs plastyczny „PORTRET KOTA”. Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Organizatorem Konkursu są Filie Biblioteki Publicznej:  nr 2 w Ścinawce Dolnej, nr 3 w Ścinawce Górnej oraz nr 4 w Ścinawce Średniej.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PORTRET KOTA”

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych
– przedszkolaki
– klasy I – III szkoły podstawowej
2. Wymogi formalne dotyczące pracy konkursowej
– praca samodzielna
– format pracy dowolny
– technika wykonania dowolna (kredki, farby, pastele, wyklejanka itp)
– na odwrocie praca podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła)
– każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną, wykonaną przez siebie pracę
3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora
4. Przyjmowanie prac na konkurs upływa 15 lutego 2021 r.
5. Prace należy dostarczyć do filii nr 2 w Ścinawce Dolnej, filii nr 3 w Ścinawce Górnej lub filii nr 4 w Ścinawce Średniej
6. Jury, złożone z pracowników biblioteki dokona oceny prac według poszczególnych kategorii wiekowych.
7. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca I, II, III.
8. Jury zastrzega sobie również możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami konkursu:

• filia nr 2 w Ścinawce Dolnej – +48 74/873 61 57

• filia nr 4 w Ścinawce Średniej – +48 74/871 51 89

• filia nr 3 w Ścinawce Górnej – +48 74/871 58 10

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w Filiach Biblioteki.