Wystawa w Bibliotece Głównej! „Polsko – czeska współpraca biblioteczna”

RADKÓW: „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A) to nazwa mikroprojektu, którego zostaliśmy beneficjentami w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt ten realizować będziemy przez najbliższy rok, w jego ramach przewidujemy szereg spotkań, wystaw, konkursów, animacji  oraz wydanie publikacji dotyczącej naszej biblioteki.

Celem projektu jest ożywienie i rozwijanie istniejącej transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektu i społecznościami lokalnymi Radkowa i Broumova. Celem projektu jest integracja mieszkańców pogranicza poprzez rozszerzenie oferty działań transgranicznych. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w reżimie sanitarnym związanym z SARS-CoV-2.

Wystawa dotyczy wieloletniej współpracy obu bibliotek, moc wspomnień, siła integracji ponad podziałami.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w Bibliotece Głównej!Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.