Warsztaty czytelnicze z Panem Poetą

RADKÓW: W dniu 24 czerwca br. nasza Biblioteka zaprosiła radkowskie przedszkolaki (grupę Kangurków i grupę Motylków) na warsztaty literackie z bajkopisarzem. Autor, występujący pod pseudonimem Pan Poeta, zaprosił dzieci do wspólnej zabawy, związanej z tematyką napisanych przez niego bajek. Bohaterami książek Pana Poety są ptaki, którym autor nadaje ludzkie cechy, wady i zalety. Poza cennymi morałami i pouczającą treścią, w książkach Pana Poety znajdziemy również dużo dobrego humoru.

Na spotkanie z dziećmi autor przywiózł wiele rekwizytów, które służyły urozmaiceniu wspólnej zabawy. Były ptaki – pacynki przedstawiające głównych bohaterów bajek, wielki worek z balonami i mnóstwo kolorowych strojów. Przedszkolaki z wielką chęcią brały udział w zabawach proponowanych przez autora, bo jak mówi Pan Poeta „język i słowo to doskonały temat do zabawy”.

Wydarzenie było transmitowane online i tłumaczone na język czeski, w związku z realizacją projektu (szczegóły poniżej). Za udział w warsztatach dzieci otrzymały upominki w formie rozkładanej walizki malarskiej z wyposażeniem.

Wydarzenie było realizowane przez bibliotekę (we współpracy z biblioteką w Broumovie – Czechy) w ramach projektu Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.