Zakończenie Konkursu Fotograficznego!

RADKÓW: KONKURS FOTOGRAFICZNY zakończony! 📸

Dziękujemy wszystkim fotografom za niesamowite zdjęcia figur maryjnych, nadesłanych na konkurs pt. „Figury Maryjne na pograniczu polsko-czeskim”. Spośród wielu zdjęć wybraliśmy komisyjnie zdjęcie, które zostanie dodatkiem do kalendarza bibliotecznego na 2022: fotografię pana Dariusza Lesiczki pt. „Na rozstaju dróg” – Figurka Maryjna znajdująca się na małym przejściu granicznym Radków-Bozanov. Gratulujemy!

Szczegóły odbioru nagród zostały wysłane do Państwa mailowo.
Mikroprojekt „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza”.