Wróżby, zabawy, lanie wosku…czyli Andrzejki!

ŚCINAWKA ŚREDNIA : 29 listopada br. wspólnie z klasą I Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawce Średniej, postanowiliśmy zorganizować zabawy andrzejkowe m.in. wróżba w baloniku, kalambury, lanie wosku itp. Przygodę z andrzejkowymi zabawami dzieci zaczęły od gry w kalambury; ich zadaniem było wylosowanie karteczki z ilustracją przedmiotu określającego dany zawód i przedstawienie go klasie. Kolejne były wróżby w baloniku – dzieciaki musiały użycz swojej kreatywności, aby przebić balon i dostać się do wróżby. Następnym wyzwaniem był wyścig butów. Na koniec bardzo dobrze znane w Andrzejki – lanie wosku przez dziurkę od klucza. Co czeka dzieci w przyszłości? Jak odczytały swoje wróżby? Zapytajcie w domach! 🙂

Zajęcia odbyły się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie w ramach projektu „Działamy kreatywnie”
w filiach w : Ścinawce Górnej, Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej oraz Wambierzycach jako uzupełnienie działań placówki dla dzieci z grup marginalizowanych i zagrożonych.