ZAPYTANIE OFERTOWE na DRUK PUBLIKACJI – mikroprojekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079

wtorek 16 sierpnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na DRUK PUBLIKACJI O RADKOWIE w związku z realizacją Mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079/221) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 za pośrednictwem Euregionu Glacensis. ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA TUTAJ

Read More >>

Zapytanie ofertowe – opracowanie publikacji w ramach mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu”

wtorek 16 sierpnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na OPRACOWANIE PUBLIKACJI O RADKOWIE w związku z realizacją Mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079/221) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 za pośrednictwem Euregionu Glacensis. ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA TUTAJ

Read More >>