Konkurs Fotograficzny „Transgraniczny Radków”

RADKÓW:  Konkurs Fotograficzny „Transgraniczny Radków” realizowany jest w ramach Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079/221) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice”.

Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla dzieci oraz dorosłych, w dwóch kategoriach wiekowych:
* do ukończenia 16. roku życia,
* od 16. roku życia.
Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie przygranicznego Radkowa, zgodne z tematem konkursu. Fotografie powinny prezentować Radków w ujęciu transgranicznym zarówno poprzez pokazanie trwałych efektów współpracy jak i transgranicznych relacji społecznych.

NA FOTOGRAFII MUSI SIĘ ZNALEŹĆ OZNACZENIE UNIJNE tj. LOGOTYPY UE (TABLICA NA OBIEKCIE/IMPREZIE).

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową do pobrania tutaj