BPMiG_Radków – jesienne okna (wrzesień/październik 2020)