F3 – zajęcia w przedszkolu w Tłumaczowie (22/10/2020)