Ferie 2019 w Filii nr 1 w Wambierzycach – internet (01-02-2019)