Ferie 2019 w Filii nr 1 w Wambierzycach – lodowisko (21-01-2019)