Ferie 2019 w Filii nr 1 w Wambierzycach – origami (01-02-2019)